Річний звіт

  З В І Т

керівника закладу дошкільної освіти  (ясел-садка) «Ластівка»

ФЕДОРЕНКО ЛІДІЇ РОМАНІВНИ

перед педагогічним колективом та громадськістю  за    2021 – 2022 навчальний рік

27  травня  2021  р.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів»,  від 28 січня 2005р. № 55,  Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 директор ЗДО має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом,  громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління ЗДО , поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завданнями звітування є:

Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління ЗДО Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління ЗДО

Я, як директор, забезпечую:

реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, установах та громадських організаціях;

у межах своєї компетентності видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу.

ЗДО  було засновано в 1970 році. За проектною потужністю  заклад розрахований на 12 груп.

В даний час в ЗДО (яслах-садку) «Ластівка» функціонує 11 груп:

–  2   групи ясельні, які  відвідує 41 дитина;

–  6  груп загального типу – 166 дітей;

– 3 логопедичні групи –42 дитини.

Загальна кількість – 249 дітей.

Середнє щоденне відвідування в 2021-2022 навчальному році становить:

в ясельних групах – 21 дитина при списковому складі –41 дитина;

в групах загального типу – 80 дітей при списковому складі 167 дітей;

в логопедичних групах –22 дитини при списковому складі 42 дитини.

Вивільнено одне приміщення, яке раціонально переобладнане на спортивну залу.

ЗДО (ясла-садок) «Ластівка»»  працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Групові приміщення ЗДО забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 80 %. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для розвитку дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична зала;

– спортивна зала;

– кабінет психолога;

– методичний кабінет;

– медичний блок;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний майданчик.

– логопедичні кабінети

Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ЗДО (ясла-садок) «Ластівка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, а також, відповідно Статуту та річного плану роботи ЗДО, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ЗДО (ясел-садка) «Ластівка» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Освітній процес у ЗДО  (яслах-садку) «Ластівка»  забезпечують 32  кваліфікованих педагоги:директор, вихователь-методист, 3 музичних керівники, інструктор з фізкультури, практичний психолог,  керівник гуртка, 3 вчителя-логопеда, 21 вихователь,  31  особа обслуговуючого персоналу і 2 медичних працівника. Серед педагогів: 10 є «спеціалістами вищої кваліфікаційної категорії»,  6 – І категорії,  4 – ІІ категорії,  2 – спеціалісти,   8-  мають посадовий оклад та 2 педагоги мають педагогічне звання.

Освітній процес в закладі організовується на основі Базового компонента  дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», ,  комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», які забезпечують рівні стартові можливості  для дітей дошкільного віку. Педагоги використовували також додаткові парціальні програми  «Дошкільнятам- освіта для сталого розвитку », « Казкова фізкультура», «Стежинка у Всесвіт»

Організація методичної роботи ЗДО, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес  регламентувалися річним планом закладу. Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності, основною формою подачі знань дітям є  заняття. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, підгрупові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів, які працюють в закладі та батьків, діти яких відвідують наш заклад.

Педагогам ЗДО надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта,  взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації. Також була здійснена силами педагогів підписка на  педагогічні періодичні видання ж. «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист», «Палітра педагога».

Всі методичні заходи в ЗДО проводилися в дистанційному режимі.

Діти мали можливість розвивати свої творчі  та інтелектуальні  здібності   в гуртках:

 • Крафт-майстерня «Дитячі фантазії» (керівник  Софінська Ю.Г.),
 • Хореографічний гурток (керівник Самійлів О. М.),
 • Гурток з англійської мови (керівник Кутеньова З.І.),
 • «Маленькі ерудити» (керівник Івашко М.Д.),
 • Гурток паперова казка (керівник Бойко В.П.)

 

Впродовж року в закладі були проведені тематичні тижні:

«Діти в садочку,наче квіти у віночку»

«Сходинки економіки»

«Захистимо права маленької дитини»

«Мово рідна,слово рідне»

«Збережемо довкілля»

«Щастя нашої родини»

Щоквартально проводяться тижні безпеки життєдіяльності дітей.

Вихователі груп постійно працювали над поповненням розвивального середовища груп. Проведені конкурси на кращу презентацію реклами групи на  веб-сайті ЗДО , презентація-конкурс «Краще розвивальне середовище групової кімнати».

Цікавими та змістовними виявились заходи: святкові ранки «Казкова зима дива принесла», «Весна з квітами іде, пісні радості несе », музичні розваги: «Буду я природі другом», «Музична логоритміка», «Здоров’я змалку бережемо-коронавірус переможемо!»святкова розважальна  програма до Всеукраїнського дня дошкілля.

ЗДО  тісно співпрацює з школами №5 та 7.

Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.   Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік.

Продовжує працювати сайт ЗДО, постійно оновлюється інформація. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

У 2021-2022 н.р. в ЗДО(яслах-садку) «Ластівка» діяла психологічна служба, серед різних завдань якої були:

-психологічний супровід адаптації дітей до умов освітнього процесу;

-психологічна підготовка дітей до навчання в школі.

Впродовж вересня-листопада практичним психологом Солонинкою Л.М.,вихователями ясельних груп Федорів Н.М., Гладенька А.В., Рібун Л.П., Головчак Л.І., та вихователями других молодших груп Пришляк Ю.Г.,Скурчак О.М., Цішевською Н.М., проводилося спостереження за дітьми ясельних груп та новоприбулими дітьми других молодших груп з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу.

Під час спостереження зверталася увага на емоційний стан,сон,апетит,розвиток комунікативних,ігрових навичок та навичок самообслуговування. На кінець адаптаційного періоду були отримані такі результати:

-Із 41 дитини ясельних груп 39% дітей мали легку форму адаптації;

-47% дітей мали середню форму адаптації;

-14% дітей мали важку форму адаптації.

Із 22 новоприбулих  дітей других молодших груп

 • 47% дітей мали легку форму адаптації;
 • 48% дітей мали середню форму адаптації;
 • 5% дітей мали важку форму адаптації.

З метою покращення адаптації дітей до умов освітнього процесу психологічною службою нашого закладу надавалися «Рекомендації вихователям для взаємодії з дитиною,яка вперше відвідує дошкільний заклад»,а також «Рекомендації батькам,дитина яких вперше відвідує дитячий садок».

Протягом цього навчального року проводилася психологічна підготовка до школи дітей старшого дошкільного віку. Для визначення готовності дітей до навчання в школі проведено діагностичне обстеження 72 дітей старшого дошкільного віку,з них 51 дитина  старших груп та 21 дитина логопедичних груп,а також опитування батьків «Чи готова ваша дитина до школи?»

На травень 2021р. отримано наступні результати:

-41% дітей мають високий рівень готовності до школи;

-41% дітей – достатній рівень готовності до школи;

-11%  дітей – середній рівень готовності до школи;

-7% дітей –  низький рівень готовності до школи.

Отримані результати опитування батьків дітей старших груп показують,що більшість дітей готові до навчання в школі.

Порівнюючи результати психодіагностики шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку у жовтні 2021 р. та у травні 2021р., бачимо що у більшості дітей підвищився рівень готовності до навчання в школі завдяки активній співпраці з батьками, логопедами та вихователями. Протягом навчального року практичним психологом проводилася групова та індивідуальна  корекційно-розвивальна робота з дітьми ЗДО , а також консультативна допомога учасникам освітнього процесу.

У ЗДО (яслах-садку) функціонували три логопедичні групи. Основними завданнями логопедичних груп на 2020-2021 навчальний рік були:

 • своєчасне виявлення порушень розвитку мовлення вихованців;
 • визначення їх рівня та характеру;

–  усунення цих порушень;

-розповсюдження спеціальних знань з логопедії серед педагогів закладу та батьків.

З дітьми   логопедичних груп працювали вчителі-логопеди Татомир Н. В., Рибак Т. І., Генсіровська Г. Б.

Вся робота логопедичної службу здійснювалась за наступними напрямками:

– діагностичному;

-корекційно-розвивальному;

-консультативно-профілактичному;

-методичному.

Мета: усунути дефекти звуковимови, створити умови для формування правильного мовленнєвого розвитку дошкільників при підготовці до школи.

Отже, на початку навчального року було обстежено 42 дитини логопедичних груп віком від 4 до 6 років та виявлено такі мовленнєві порушення як ЗНМ (загальний недорозвиток мовлення: порушення звуковимови, лексико-граматичної сторони мовлення, фразового мовлення), алалія (повна або часткова відсутність мовлення), ринолалія (розщелина губи, твердого, м’якого піднебіння). До школи випускаються21 дитина, з них 16 – з повним виправленням мовлення, 5 – з неповним виправленням.

Виходячи з діагнозів, в ході корекційного навчання розв’язувались такі завдання:

-розвиток слухового сприймання і фонематичного слуху;

-розвиток дрібної моторики;

-розвиток фізіологічного та мовленнєвого дихання4

-розвиток рухливості органів артикуляційного апарату (нижньої щелепи, губ, язика);

-формування правильної вимови звуків;

-розвиток звукового аналізу та синтезу;

-робота з формування пасивного та активного словника, граматичної будови мовлення, розвитку зв’язного мовлення.

За основу брались лексичні теми, згідно перспективного планування. Корекційно-навчальна діяльність проводилася під час підгрупових та індивідуальних занять.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону  України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із  змінами),  статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, а також  спільному  Наказу МОН молоді та спорту України  та  Міністерству охорони  здоров’я  України   від  26.02.2013 року

№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». З січня по травень 2021 року на харчування використано 313168,65 грн., з них : 137565,57 грн. оплатили батьки, 175603,08 грн. –  з місцевого бюджету.

Відповідно до штатного розпису, ЗДО  повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення  харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд, миючі та дезінфікуючі засоби, спецодяг.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором ЗДО (ясел-садка) «Ластівка» . Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою Харбіст С. В. в «Журналі обліку виконання норм харчування», на основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз. За січень-травень 2021 року виконання норм харчування становить: ясла – 85%, сад – 81%.

В закладі своєчасно на 01.09.2021 року було затверджено режим харчування, графік видачі їжі відповідно до вікових груп.

Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно, денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичними працівника, вивішувалися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку та в інформаційних куточках  для батьків.

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно  гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв   з боку директора та сестри медичної  Харбіст С. В. Питання організації харчування дітей в ЗДО в 2020  – 2021 навчальному  році постійно розглядалися на виробничих  нарадах, педраді, нарадах при керівникові, а також в дистанційному режимі на раді ЗДО, групових батьківських зборах, на яких педагоги знайомили батьків  з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей. Увага вихователів зверталася на виховання культурно – гігієнічних навичок, культуру вживання їжі та зацікавлення дітей процесом прийому їжі.

Аналіз виконання фізіологічних норм харчування довів, що  в цілому виконання норм за основними  продуктами витримується. За такими показниками як хліб, крупи, масло вершкове, яйце, овочі, картопля, цукор, сметана  показники стабільні, виконуються майже стовідсотково..

Згідно рішення Калуської міської ради від  22.12.2020 року № 278 вартість харчування з 01.01.2021 року становить:

для дітей віком від 2 до 3 років – 24 грн. (батьківська плата -16,80 грн., міський бюджет –7,20 грн.);

для дітей віком від 3 до 6 років –35 грн. (батьківська плата -24,50  грн., міський бюджет –10,50 грн.)

Загалом з 01.01.2022 року батьки сплачують – 70% , а міський бюджет – 30% від загальної вартості дітодня.

Пільгами  на харчування користуються діти таких пільгових категорій:

діти з багатодітних сімей – 50%- (ясла8,40грн., сад -12,25грн.);

діти з малозабезпечених сімей , діти-інваліди, діти  груп спецпризначення, діти, які отримали опікунство, учасники АТО, переселенці– 100%.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення.

Питання харчування дітей в закладах освіти знаходиться на постійному контролі у  адміністрації закладу.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Харбіст С.В. та сестра медична Шмігіль Х. М.  Головним завданням є дотримання санітарно-гігєнічного режиму в приміщенні  і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня з дітьми та батьками.  Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей 2 рази в рік. Огляд дітей на педикульоз проводиться  1 раз на 10 днів сестрою медичною старшою, а вихователями щоденно.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють в тісному контакті з медичним персоналом закладу  з питань оздоровчо-профілактичної роботи. Проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, корегуючи гімнастика,  організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг  захворюваності дітей ЗДО (ясел-садка). Під особливим контролем температурний режим приміщень. Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, що ведеться , щоденно. В групах  ведуться листки здоров’я.

Аналіз стану захворюваності дітей з 01.01.2021 р. по 01.05.2021 р.

 

Кількість дітей Назва

захворювань

Простудні захворювання Інфекційні захворювання Інші захворювання
Ясла  (41) 2 0 1
Сад (208) 6 10 0
Всього (249) 8 10 1

Найвищий показник захворюваності  спостерігається серед дітей ясельних груп на початку навчального року. Це пов’язано з тим , що набір дітей на 2020 -2021 н. р. здійснювався з вересня , тому період адаптації припав на вересень і жовтень.

Згідно наказу МОЗ України від 31.10.2000 року «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Профілактичні щеплення плануються лікарем і медсестрою відповідно до віку дітей Планування – виборка  робиться щомісячно. Медсестрою закладу надається батькам  письмове направлення на проведення щеплення в дитячій поліклініці відповідно до виборки. Результати проведених щеплень аналізуються і фіксуються в індивідуальній картці дитини. Відмова батьків реєструється в Журналі відмови від щеплень. Звіт про проведення щеплень та їх аналіз подається в дитячу поліклініку кожного місяця.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», листа МОНУ від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» та з метою забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист в ЗДО здійснюється соціально-педагогічний патронат та ведеться облік пільгового контингенту дітей .

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ЗДО (ясел-садка)свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайної ситуації, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано випадків травмування дітей та працівників під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників, систематично видаються накази з охорони праці. Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові інструкції , які зберігаються на робочих місцях. Для проведення різних форм роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу.  Кожен працівник ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання, санвузлів, несправностей системи опалення. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

Відповідно  до наказу Міністерства  освіти і науки України «Про основні  заходи  цивільного  захисту  на 2011 рік»  від 21 березня 2011р. № 246,  відповідно  до наказу ЗДО (ясел-садка) «Ластівка»  «Про проведення  Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини» від29.03.2019 року №01-11/12, з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я,  в період з 17 по 21.05.21 року закладі був проведений Тиждень охорони праці та безпеки  життєдіяльності. Під час проведення цього тижня  у  закладі  один день був присвячений цивільній обороні , зокрема здійснювалося навчання дітей, в зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації.

Основними цілями та завданнями  Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності  та Дня цивільного  захисту було :

– вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я  під час надзвичайних ситуацій;

– удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педпрацівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ЗДО розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі. На даний час в закладі є такі засоби пожежогасіння:

багор – 1 шт.,

лопата – 1 шт.,

рукав(д.51) – 3  шт.,

сокира – 1 шт.,

відро– 1 шт.,

вогнегасники ОП – 5 – 6 шт.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. В дистанційному режимі у директора порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до ЗДО, видачі довідок, обов’язковість щеплень , механізму влаштування дітей в логопедичні групи.

Всі розділи колективного договору між адміністрацією ЗДО та профспілковим комітетом дотримувалися.

Адміністрацією та вихователями ЗДО ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: батьківські збори, індивідуальні консультації різних спеціалістів(в соціальних мережах)

За 2020-2021 н. р. в ЗДО за допомогою бюджетних коштів була  значно  зміцнена матеріально-технічна база.

 

 

Використання  коштів  для  розвитку

та  зміцнення  матеріально-технічної  бази

ЗДО  (ясел – садка)  «Ластівка» в 2020-2021 н. р.

№ з/п Найменування Кількість Сума
1. Ремонтні  роботи:–

–         заміна системи опалення в двох групових кімната

 

–         капітальний ремонт дитячих ігрових павільйонів

 

49870 грн.

 

 

464114,08 грн.

2. Миючі  засоби —- 17500грн.
3. Господарські товари —- 1000 грн.
4. Канцтовари —- 2704 грн.
5. М’який інвентар (тюль)  — 2000 грн.
6. Меблі 88485 грн.
7. Ваги для харчоблоку 1 1460 грн.
8. Бойлер для групи 1 2900 грн.
9. Овочерізка для харчоблоку 1 15000 грн.
10. Лічильник електричний 1 3040 грн.
11. Косарка 1 2800 грн.
12. Посуд:

-чашки, тарілки глибокі та особові)

-виделки десертні

-кастрюлі (18 л.)

-дошки обробні

5994 грн.

 

 

1690 грн.

2000 грн.

2310 грн.

13. Ремкомплекти для плит кухонних 3 2750 грн.

 

За час закриття закладу влітку 2021 року (01.06-09.07) плануємо:

– здійснити  ремонт сходової клітки із заміною вхідних дверей (34 тис грн. ремонтні матеріали, 40 тис грн. – оплата виконаних робіт),

– пофарбувати ігрове обладнання на дитячих майданчиках,

– замінити водолічильник  (600 грн).

Наш заклад користується попитом серед батьків.  Колектив і надалі  буде працювати над створенням позитивного іміджу нашого закладу.

 

 

                 

З В І Т

керівника дошкільного навчального закладу  (ясел-садка) «Ластівка»

ФЕДОРЕНКО ЛІДІЇ РОМАНІВНИ

перед педагогічним колективом та громадськістю  за    2018 – 2019 навчальний рік

23  травня  2019  р.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів»,  від 28 січня 2005р. № 55,  Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом,  громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завданнями звітування є:

Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Я, як директор, забезпечую:

реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, установах та громадських організаціях;

у межах своєї компетентності видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу.

ДНЗ було засновано в 1970 році. За проектною потужністю  заклад розрахований на 12 груп.

В даний час в ДНЗ (яслах-садку) «Ластівка» функціонує 11 груп:

–  2   групи ясельні, які  відвідує 42 дитини;

–  6  груп загального типу – 168 дітей;

– 3 логопедичні групи –37 дітей.

Загальна кількість – 247 дітей.

Середнє щоденне відвідування в 2018-2019 навчальному році становить:

в ясельних групах – 22 дитини при списковому складі –42 дітей;

в групах загального типу – 101 дітей при списковому складі 168 дітей;

в логопедичних групах –20 дитини при списковому складі 37 дітей.

Вивільнено одне приміщення, яке раціонально переобладнане на спортивну залу.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка»»  працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 85 %. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для розвитку дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична зала;

– спортивна зала;

– кабінет психолога;

– методичний кабінет;

– медичний блок;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний майданчик.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ДНЗ(ясла-садок) «Ластівка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, а також, відповідно Статуту та річного плану роботи ДНЗ, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою та погоджується   управлінням освіти Калуської міської ради.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі  (яслах-садку) «Ластівка»  забезпечують 30 кваліфікованих педагогів: завідувач, вихователь-методист, 3 музичних керівники, інструктор з фізкультури, керівник гуртка, 3 вчителя-логопеда, 20 вихователів.

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі  (яслах-садку) «Ластівка»  забезпечують 32  кваліфікованих педагоги:директор, вихователь-методист, 3 музичних керівники, інструктор з фізкультури, практичний психолог,  керівник гуртка, 3 вчителя-логопеда, 21 вихователь,  31  особа обслуговуючого персоналу і 2 медичних працівника. Серед педагогів: 10 є «спеціалістами вищої кваліфікаційної категорії»,  6 – І категорії,  3 – ІІ категорії,  2 – спеціалісти,   10-  мають посадовий оклад та 2педагоги мають педагогічне звання.

Освітній процес в закладі організовується на основі Базового компонента  дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», які забезпечують рівні стартові можливості  для дітей дошкільного віку. Педагоги використовували також додаткові парціальні програми  « Казкова фізкультура», «Скарбничка моралі».

Організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес  регламентувалися річним планом закладу. Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності, основною формою подачі знань дітям є  заняття. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, підгрупові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів, які працюють в закладі та батьків, діти яких відвідують наш заклад.

Педагогам ДНЗ надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта,  взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації. Також була здійснена силами педагогів підписка на  педагогічні періодичні видання ж. «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист», «Палітра педагога», «Практика управління дошкільним закладом».

На базі  ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка» було проведене методоб’єднання для вихователів середніх груп з питання  використання  інноваційних технологій з логіко-математичного розвитку дошкільників (вихователь середньої «А» групи Зацепанюк М. І.). Педагоги  ДНЗ (ясел-садка) є керівниками  міських методичних об’єднань: інструкторів з фізкультури ( Максимович С. М.), І молодших груп  (Федура М. В.), музичних керівників (Пилипів Г. Т.), вихователів-методистів (Дячук Г. Ф.)

Педагоги закладу брали активну участь в різних формах методичної роботи міста.

Діти мали можливість розвивати свої творчі  та інтелектуальні  здібності   в гуртках:

 • Крафт-майстерня «Дитячі фантазії» (керівник  Вовкунець І. Р.),
 • Хореографічний гурток (керівник Самійлів О. М.),
 • Гурток з англійської мови (керівник Кутеньова З.І.),
 • Мовленнєво-корекційний гурток «Від звука до букви» (керівник Генсіровська Г. Б.),
 • Гурток театрального мистецтва «Чарівна скринька» (керівник Федорів А. М.)

Впродовж року в закладі були проведені методичні тижні:

«Дошкілля-веселковий світ»

«Фінансової та соціальної освіти»

«Ні хвилини без руху»

«Великі права маленької дитини»

«І прийдуть до тебе три празники в гості»

«Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово»

 «Бережи довкілля»

«Скоро  до школи»

      Щоквартально проводяться тижні безпеки життєдіяльності дітей.

     Вихователі груп постійно працювали над поповненням розвивального середовища груп. Проведені конкурси на виготовлення кращого дидактичного посібника «Безпека дитини» та тематичних лепбуків посприяли збагаченню осередків для різносторонньої роботи з  дошкільнятами  .

Цікавими та змістовними виявились заходи: святкові ранки «Чарівні мелодії  Зими», «Весна з квітами іде, пісні радості несе », музичні розваги: святкова розважальна  програма «Країна дитячих   мрій» «Симфонія осінніх барв», «Хай щастю дитини не буде кінця», конкурсно-ігрова програма   «Заспіваймо разом пісню», «Гарна писанка у мене, мабуть   кращої нема». Дошкільнята старших груп  продемонстрували високий рівень підготовки на міському фестивалі дитячої творчості  «Юні таланти» який відбувся 17.05.2019 року в ПК «Мінерал». Вихователі старших та логопедичних груп спільно з музичними керівниками готують випускні свята «Прощавай, садочок рідний» 

   ДНЗ тісно співпрацює з школами №5 та 7. Вихованці старших «А» і «Б» груп мали побувати в бібліотеках шкіл, спортзалі, класних кімнатах, поспілкуватись  з вчителями початкових класів.

    Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.   Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік.

    Продовжує працювати сайт ДНЗ, постійно оновлюється інформація. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

   У 2018-2019 н.р. в ДНЗ(яслах-садку) «Ластівка» діяла психологічна служба, серед різних завдань якої були:

-психологічний супровід адаптації дітей до умов освітнього процесу;

-психологічна підготовка дітей до навчання в школі.

Впродовж вересня-листопада практичним психологом Солонинкою Л.М.,вихователями ясельних груп Бигар Л.Й., Вовкунець І.Р.,Стасів Ю.Д. та вихователями других молодших груп Мостовою Г.І.,Солоджук І.В.,Олексин М.М.,Івашко М.Д. проводилося спостереження за дітьми ясельних груп та новоприбулими дітьми других молодших груп з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу.

Під час спостереження зверталася увага на емоційний стан,сон,апетит,розвиток комунікативних,ігрових навичок та навичок самообслуговування. На кінець адаптаційного періоду були отримані такі результати:

-Із 40 дітей ясельних груп 38% дітей мали легку форму адаптації;

-45% дітей мали середню форму адаптації;

-17% дітей мали важку форму адаптації.

Із 24 новоприбулих  дітей других молодших груп

 • 46% дітей мали легку форму адаптації;
 • 46% дітей мали середню форму адаптації;
 • 4% дітей мали важку форму адаптації.

   З метою покращення адаптації дітей до умов освітнього процесу психологічною службою нашого закладу надавалися «Рекомендації вихователям для взаємодії з дитиною,яка вперше відвідує дошкільний заклад»,а також «Рекомендації батькам,дитина яких вперше відвідує дитячий садок».

Протягом цього навчального року проводилася психологічна підготовка до школи дітей старшого дошкільного віку. Для визначення готовності дітей до навчання в школі проведено діагностичне обстеження 67 дітей старшого дошкільного віку,з них 49 дітей старших груп та 18 дітей логопедичних груп,а також опитування батьків «Чи готова ваша дитина до школи?»

На травень 2019р. отримано наступні результати:

-42% дітей мають високий рівень готовності до школи;

-42% дітей – достатній рівень готовності до школи;

-9%  дітей – середній рівень готовності до школи;

-7% дітей –  низький рівень готовності до школи.

Отримані результати опитування батьків дітей старших груп показують,що більшість дітей готові до навчання в школі.

Порівнюючи результати психодіагностики шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку у жовтні 2018 р. та у травні 2019р., бачимо що у більшості дітей підвищився рівень готовності до навчання в школі завдяки активній співпраці з батьками, логопедами та вихователями. Протягом навчального року практичним психологом проводилася групова та індивідуальна  корекційно-розвивальна робота з дітьми ДНЗ , а також консультативна допомога учасникам освітнього процесу.

У ДНЗ (яслах-садку) функціонували три логопедичні групи. Основними завданнями логопедичних груп на 2018-2019 навчальний рік були:

 • своєчасне виявлення порушень розвитку мовлення вихованців;
 • визначення їх рівня та характеру;

–  усунення цих порушень;

-розповсюдження спеціальних знань з логопедії серед педагогів закладу та батьків.

 З дітьми   логопедичних груп працювали вчителі-логопеди Татомир Н. В., Рибак Т. І., Генсіровська Г. Б.

     Вся робота логопедичної службу здійснювалась за наступними напрямками:

– діагностичному;

-корекційно-розвивальному;

-консультативно-профілактичному;

-методичному.

Мета: усунути дефекти звуковимови, створити умови для формування правильного мовленнєвого розвитку дошкільників при підготовці до школи.

Отже, на початку навчального року було обстежено 34 дітей логопедичних груп віком від 4 до 6 років та виявлено такі мовленнєві порушення як ЗНМ (загальний недорозвиток мовлення: порушення звуковимови, лексико-граматичної сторони мовлення, фразового мовлення), алалія (повна або часткова відсутність мовлення), ринолалія (розщелина губи, твердого, м’якого піднебіння). До школи випускаються18 дітей, з них 14 – з повним виправленням мовлення, 4 – з неповним виправленням.

Виходячи з діагнозів, в ході корекційного навчання розв’язувались такі завдання:

-розвиток слухового сприймання і фонематичного слуху;

-розвиток дрібної моторики;

-розвиток фізіологічного та мовленнєвого дихання4

-розвиток рухливості органів артикуляційного апарату (нижньої щелепи, губ, язика);

-формування правильної вимови звуків;

-розвиток звукового аналізу та синтезу;

-робота з формування пасивного та активного словника, граматичної будови мовлення, розвитку зв’язного мовлення.

За основу брались лексичні теми, згідно перспективного планування. Корекційно-навчальна діяльність проводилася під час підгрупових та індивідуальних занять.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону  України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із  змінами),  статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, а також  спільному  Наказу МОН молоді та спорту України  та  Міністерству охорони  здоров’я  України   від  26.02.2013 року

№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». З січня по травень 2019 року на харчування використано 288575,48 грн., з них : 121568,1 грн. оплатили батьки, 167007,38 грн. –  з місцевого бюджету.

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад  повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення  харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд, миючі та дезінфікуючі засоби, спецодяг.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка» . Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою Харбіст С. В. в «Журналі обліку виконання норм харчування», на основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз. За 4 місяці 2019 року (січень-квітень) виконання норм харчування становить: ясла – 92%, сад – 78%.

В закладі своєчасно на 01.09.2018 року було затверджено режим харчування, графік видачі їжі відповідно до вікових груп.

Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно, денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичними працівника, вивішувалися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку та в інформаційних куточках  для батьків.                                                                                    

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно  гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв   з боку директора та сестри медичної  Харбіст С. В. Питання організації харчування дітей в ДНЗ в 2018  – 2019 навчальному  році постійно розглядалися на виробничих  нарадах, педраді, нарадах при керівникові,      

 Раді ДНЗ, групових батьківських зборах, на яких педагоги знайомили батьків  з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей. Увага вихователів зверталася на виховання культурно – гігієнічних навичок, культуру вживання їжі та зацікавлення дітей процесом прийому їжі.

Аналіз виконання фізіологічних норм харчування довів, що  в цілому виконання норм за основними  продуктами витримується. За такими показниками як хліб, крупи, масло вершкове, яйце, овочі, картопля, цукор, сметана  показники стабільні, виконуються майже стовідсотково..

Згідно рішення Калуської міської ради від 29.01.2019 року №3 вартість харчування з 01.02.2018 року становить:

для дітей віком від 2 до 3 років – 24 грн. (батьківська плата -14,40 грн., міський бюджет –9,60 грн.);

для дітей віком від 3 до 6 років –28 грн. (батьківська плата -16.80  грн., міський бюджет –11,20 грн.)

Загалом з 01.02.2018 року батьки сплачують – 60% , а міський бюджет – 40% від загальної вартості дітодня.

Пільгами  на харчування користуються діти таких пільгових категорій:

діти з багатодітних сімей – 50%- (ясла7,20грн., сад -8,40грн.);

діти з малозабезпечених сімей , діти-інваліди, діти  груп спецпризначення, діти, які отримали опікунство, учасники АТО, переселенці– 100%.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення.

Питання харчування дітей в закладах освіти знаходиться на постійному контролі у  адміністрації закладу.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Харбіст С.В. та сестра медична Шмігіль Х. М.  Головним завданням є дотримання санітарно-гігєнічного режиму в приміщенні  і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня з дітьми та батьками.  Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей 2 рази в рік. Огляд дітей на педикульоз проводиться  1 раз на 10 днів сестрою медичною старшою, а вихователями щоденно. 

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють в тісному контакті з медичним персоналом закладу  з питань оздоровчо-профілактичної роботи. Проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, корегуючи гімнастика,  організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг  захворюваності дітей ДНЗ т(ясел-садка). Під особливим контролем температурний режим приміщень. Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, що ведеться , щоденно. В групах  ведуться листки здоров’я.

 Аналіз стану захворюваності дітей 01.01.2019 р. по 01.05.2019 р.

 

Кількість дітей Назва

захворювань

Простудні захворювання Інфекційні захворювання Інші захворювання
Ясла  (42) 3 1 2
Сад (202) 16 3 1
Всього (244) 19 4 3

 Найвищий показник захворюваності  спостерігається серед дітей ясельних груп на початку навчального року. Це пов’язано з тим , що набір дітей на 2018 -2019 н. р. здійснювався з вересня , тому період адаптації припав на вересень і жовтень.

Згідно наказу МОЗ України від 31.10.2000 року «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Профілактичні щеплення плануються лікарем і медсестрою відповідно до віку дітей Планування – виборка  робиться щомісячно. Медсестрою закладу надається батькам  письмове направлення на проведення щеплення в дитячій поліклініці відповідно до виборки. Результати проведених щеплень аналізуються і фіксуються в індивідуальній картці дитини. Відмова батьків реєструється в Журналі відмови від щеплень. Звіт про проведення щеплень та їх аналіз подається в дитячу поліклініку кожного місяця.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», листа МОНУ від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» та з метою забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист в ДНЗ здійснюється соціально-педагогічний патронат та ведеться облік пільгового контингенту дітей .

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ (ясел-садка)свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайної ситуації, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано випадків травмування дітей та працівників під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників, систематично видаються накази з охорони праці. Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові інструкції , які зберігаються на робочих місцях. Для проведення різних форм роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу.  Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання, санвузлів, несправностей системи опалення. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

Відповідно  до наказу Міністерства  освіти і науки України «Про основні  заходи  цивільного  захисту  на 2011 рік»  від 21 березня 2011р. № 246,  відповідно  до наказу ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка»  «Про проведення  Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини» від29.03.2019 року №01-11/12, з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я,  в період з 22 по 26.04.19 року закладі був проведений Тиждень охорони праці та безпеки  життєдіяльності. Під час проведення цього тижня  у  закладі  один день був присвячений цивільній обороні , зокрема здійснювалося навчання дітей, в зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації.

Основними цілями та завданнями  Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності  та Дня цивільного  захисту було :

 – вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я  під час надзвичайних ситуацій;

– удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педпрацівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі. На даний час в закладі є такі засоби пожежогасіння:

багор – 1 шт.,

лопата – 1 шт.,

рукав(д.51) – 3  шт.,

сокира – 1 шт.,

відро– 1 шт.,

вогнегасники ОП – 5 – 6 шт.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі  у завідувача порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

 Всі розділи колективного договору між адміністрацією ДНЗ та профспілковим комітетом дотримувалися.

Адміністрацією та вихователями ДНЗ ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

–   Батьківські збори.

–   Індивідуальні консультації різних спеціалістів.

–   Виставки  співтворчості дітей та батьків «Осінь-чарівниця», «Кришталева зима», «Весняний дивограй».

–  Залучення батьків до активної участі у проведення  різноманітних дитячих свят та  розваг.

За 2018-2019 н. р. в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів була  значно  зміцнена матеріально-технічна база.                               

Використання  коштів  для  розвитку

та  зміцнення  матеріально-технічної  бази

ДНЗ  (ясел -садка)  «Ластівка» в 2018-2019 н. р.

№ з/п Найменування Кількість Сума
1. Ремонтні  роботи:–       

  Буд. матеріал для поточного ремонту

–        Капітальний ремонт харчоблоку

 

13500 грн.

 

200000грн.

2. Миючі  засоби —- 8815 грн.
3. Господарські товари —- 1885 грн.
4. Канцтовари —- 2704 грн.
5. М’який інвентар  — 10850 грн.
6. Меблі 45000 грн.
7. Холодильник для харчоблоку 1 16900 грн.
8. Бойлер для харчоблоку 1 2400 грн.
9. Посуд (чашки, тарілки, хлібниці, масляниці) 6000 грн.
10. Пральна машина 1 9328 грн.
11. Килимова доріжка 7770 грн.
12. Лінолеум для двох групових приміщень 17000 грн.

 

За час ремонту влітку 2019 року (червень – липень) плануємо:

– здійснити капітальний  ремонт системи опалення (500 тис грн.),

– здійснити капітальний ремонт ясельної групи  «А»,

– частковий ремонт логопедичної групи «Б»,

– придбати  ліжка трьохтумбові на суму 68900 грн.

Наш заклад користується попитом серед батьків.  Колектив і надалі  буде працювати над створенням позитивного іміджу нашого закладу.

 

 

ПРОТОКОЛ

загальних зборів педагогічного колективу, батьківського комітету, ради дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Ластівка» та громадськості

 

від 23 травня 2019 року

                                                                                     Присутні – 55 чоловік

 

Порядок денний

 

 1. Звіт керівника ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка» перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2018-2019 н. р.

 

Доповідач : Федоренко Л. Р. , директор ДНЗ(ясел-садка) «Ластівка»,

(доповідь додається)

Виступили в обговоренні доповіді:

 1. Міленевич Ірина Олегівна , мама дитини ІІ молодшої групи «Б», яка висловила задоволення від роботи всього колективу. Діти виховуються в хороших умовах, якісно харчуються, перебувають у чистоті. Дошкільники завжди життєрадісні, веселі, мають можливість творчо розвивати свої здібності. Діяльність керівника та всього колективу вважає відмінною.
 2. Данилова Катерина Євгеніївна, мама дитини логопедичної групи «А», яка зазначила , що дошкільний навчальний заклад «Ластівка» має позитивний імідж в місті Калуші. Вихователі проводять цікаву роботу не тільки з дітьми, але й з батьками. Це цікаві й змістовні свята, неординарні виставки дитячих робіт, батьківські зустрічі. Діти добре доглянуті, охайні, повертаються додому з хорошим настроєм. Проте , потребує покращення матеріальна база, зокрема на дитячих майданчиках немає необхідного обладнання, недостатньо іграшок розвивального характеру.
 3. Федура Марта Володимирівна , вихователь, яка зазначила, що в колективі панує доброзичлива атмосфера, працювати затишно і комфортно, відчувається розуміння зі сторони адміністрації, підтримка та турбота про здоров’я. Керівник ініціює багато цікавих ідей, стимулює педагогів до творчості. В закладі проходять різноманітні методичні заходи та цікаві форми роботи з дітьми.
 4. Марич Світлана Миколаївна,мама дитини старшої групи «А», яка виявила захоплення розвитком творчих здібностей у дітей ДНЗ , подякувала музичному керівнику Пилипів Г. Т., керівнику гуртка з хореографії Самілів О. М. за високий рівень підготовки старших дошкільників до участі в  міському фестивалі «Юні таланти» за відгуками батьків та громадськості  Калуша.
 5. Мудрик Андріана Юріївна, мама дитини логопедичної групи «А», яка виявила бажання ознайомитися з матеріалами обстеження шкільної готовності її сина Ластівки Марка, звернувшись до практичного психолога Солонинки Л. М.

 

УХВАЛИЛИ

 

Діяльність директора ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка» за 2018-2019 навчальний рік за результатами таємного голосування визнати задовільною.

 

Результати голосування:

«задовільно» – 52,

«незадовільно» – 0,

«утримались» – 3

 

 

 

 

Голова зборів:                                            Дячук Г. Ф.

Секретар:                                                    Олексин М. М.